ιερατεύω

ιερατεύω
είμαι ιερέας.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ιερατεύω — (ΑΜ ἱερατεύω, Α ιων. τ. ἱερητεύω) είμαι ιερέας («ἱερατεύειν μοι Ἀαρών», ΠΔ) μσν. είμαι επίσκοπος αρχ. παθ. ἱερατεύομαι γίνομαι ιερός. [ΕΤΥΜΟΛ. < ιερός, μέσω ίσως ενός αμάρτ. *ιεράτης ή *ιερατός (πρβλ. ιερατικός)] …   Dictionary of Greek

  • ἱερατεύσει — ἱερατεύομαι to be priest fut ind mp 2nd sg ἱ̱ερατεύσει , ἱερατεύομαι to be priest futperf ind mp 2nd sg ἱερᾱτεύσει , ἱερατεύω to be priest aor subj act 3rd sg (epic) ἱερᾱτεύσει , ἱερατεύω to be priest fut ind mid 2nd sg ἱερᾱτεύσει , ἱερατεύω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱερατεύσουσιν — ἱερᾱτεύσουσιν , ἱερατεύω to be priest aor subj act 3rd pl (epic) ἱερᾱτεύσουσιν , ἱερατεύω to be priest fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἱερᾱτεύσουσιν , ἱερατεύω to be priest fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱερατεύσῃ — ἱερατεύομαι to be priest aor subj mp 2nd sg ἱερατεύομαι to be priest fut ind mp 2nd sg ἱ̱ερατεύσῃ , ἱερατεύομαι to be priest futperf ind mp 2nd sg ἱερᾱτεύσῃ , ἱερατεύω to be priest aor subj mid 2nd sg ἱερᾱτεύσῃ , ἱερατεύω to be priest aor subj… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱεράτευον — ἱ̱ερά̱τευον , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 3rd pl ἱ̱ερά̱τευον , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 1st sg ἱερά̱τευον , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἱερά̱τευον , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱερατεύομεν — ἱ̱ερᾱτεύομεν , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 1st pl ἱερᾱτεύομεν , ἱερατεύω to be priest pres ind act 1st pl ἱερᾱτεύομεν , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱερατεύσεις — ἱερᾱτεύσεις , ἱερατεύω to be priest aor subj act 2nd sg (epic) ἱερᾱτεύσεις , ἱερατεύω to be priest fut ind act 2nd sg ἱ̱ερατεύσεις , ἱερατεύω to be priest futperf ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱερατεύῃ — ἱερατεύομαι to be priest pres subj mp 2nd sg ἱερατεύομαι to be priest pres ind mp 2nd sg ἱερᾱτεύῃ , ἱερατεύω to be priest pres subj mp 2nd sg ἱερᾱτεύῃ , ἱερατεύω to be priest pres ind mp 2nd sg ἱερᾱτεύῃ , ἱερατεύω to be priest pres subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱεράτευε — ἱ̱ερά̱τευε , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 3rd sg ἱερά̱τευε , ἱερατεύω to be priest pres imperat act 2nd sg ἱερά̱τευε , ἱερατεύω to be priest imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἱερατευμένον — ἱ̱ερατευμένον , ἱερατεύομαι to be priest perf part mp masc acc sg ἱ̱ερατευμένον , ἱερατεύομαι to be priest perf part mp neut nom/voc/acc sg ἱ̱ερατευμένον , ἱερατεύω to be priest perf part mp masc acc sg ἱ̱ερατευμένον , ἱερατεύω to be priest perf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”